LADDA NER GUIDEN

    AI och Kundservice - En översikt

    AI och kundservice är en kombination som trendar kraftigt just nu. Och det med all rätta, länge har vi hört att AI och dess utveckling kommer att ersätta enkla jobb, inte helt klart varför. I denna guide tänkte vi kort beskriva hur vi som kundservicespecialister upplever AI-trenderna inom kundservice just nu och väldigt enkelt beskriva dagsläget. Förhoppningsvis kan det hjälpa dig som läser att förstå vad du behöver göra, vad du kan lita på och inte. Trevlig läsning!

    workz-guide-ai-och-kundservice_Sida_1