0438f3c9c66aff53ca7b549459d6e081dd7bea6f_2880x1620.jpg
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/482340/0438f3c9c66aff53ca7b549459d6e081dd7bea6f_2880x1620.jpg

3 utmaningar för dig som vill anställa rätt personal

En studie som CEB/Gartner Group ligger bakom visar att de som har en profil som kallas Den Kontrollerande är den bästa att ha i sin kundservice. De drivs av att leverera snabb, friktionsfri service och är bekväma med att med hjälp av sina starka personligheter visa att de är experter på att hjälpa kunden med deras problem. De beskriver sig själva som drivande människor som är mer intresserade av att bygga och följa en lösning än att följa med strömmen, även i sociala sammanhang. De är trygga beslutstagare, särskilt när ingen annan har tagit befälet, och de är inte rädda för att göra sina röster hörda för att kunna guida människor. 

Ju mer komplicerade kundserviceärendena har blivit, desto bättre visar sig Den Kontrollerande kundserviceagenten vara på att lösa problemen. De är inte bara bra på att diagnosticera kundens problem, utan de har även lättare att avgöra kundens personlighet och därmed skräddarsy en lösning för kunden mer effektivt än andra profiler.

Den Kontrollerande fokuserar mindre på att fråga kunden vad den vill göra och mer på att berätta vad han eller hon behöver göra. Målet är alltid att hitta den snabbaste och enklaste lösningen på problemet. Det leder till att ett samtal med Den Kontrollerande känns mer mänskligt och mindre som att den läser från ett manus, särskilt efter denna profil gärna frångår uppsatta checklistor när de märker att dessa inte passar kunden de pratar med. Resultatet blir att problemet får en kundanpassad lösning istället för en generisk. Samtidigt får kunden det han eller hon omedvetet vill ha: tydlig vägledning ut ur problemet.

3 utmaningar för dig som vill anställa Den Kontrollerande

Chefer som vill anställda Den Kontrollerande står inför tre utmaningar: att rekrytera fler Kontrollerande, att lära andra profiler de nödvändiga färdigheter som behövs för att ge kunder samma upplevelser som de som möter Den Kontrollerande får och att skapa en arbetsmiljö inom serviceorganisationen där Den Kontrollerande känner sig uppmuntrad och belönad.

Hur du lyckas med detta går vi igenom i vår senaste guide. 

Psst…guiden är del två av tre fristående guider på ämnet Framtidens Personal i kundservice. Del 1 kan du ta del av här: Framtiden personal

Hälsningar Jonas Norén,

Vd Workz.

Ladda ner guiden

Följ bloggen