Bild till blogg
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/482340/Guider/2019%20Introguide/Bild%20till%20blogg.jpeg

Vad har er kundservice för uppdrag?

Besvara frågan: Vad har ni er kundservice till? Det kan tyckas vara en banal fråga med ett enkelt svar. Men om du börjar fråga runt i organisationen kommer du snart märka att det finns olika svar på samma fråga; svara på kunders frågor, hjälpa till med problem, administrera ärenden, företagets flygvärdinnor, proaktivt öka affärerna eller vara en viktig resurs för att säkra kundernas lojalitet och därmed vår långsiktiga framgång.

Att det råder en samsyn kring vad ni har er kundservice till är av yttersta vikt. Först när alla är överens kan ni sätta igång med det andra viktiga steget - att formulera tydliga strategier. Sen kan ni bygga en plattform som kan leverera efter satta nyckeltal och mål - alltiutfrån att det finns ett tydligt uppdrag, och strategier hur detta ska lösas, att luta sig emot. Det kommer att underlätta enormt i det fortsatta arbetet med att utmana era egna processer, metoder, arbetssätt, kanaler, systemstöd och kompetensprofiler.

På Workz har vi identifierat sju olika områden hur företag bör arbeta framgångsrikt med kundservice under 2019.

Är du nyfiken på de andra punkterna? Läs hela guiden och ta del av alla delar du bör se över 2019!

Ladda ner guiden här

Följ bloggen