Bild till blogg
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/482340/Guider/2019%20Introguide/Bild%20till%20blogg.jpeg

Service saknas i kundserviceutbildningen

Mycket tid går åt att utbilda och träna personalen på en kundserviceavdelning. När vi har analyserat innehållet i alla introduktioner, onboarding-program och löpande utbildningsinsatser är det slående hur liten andel som själva kundservicehantverket får. I genomsnitt finner vi att upp till 5 procent av en arbetstid läggs på utbildning, alltså ca 1 dag i månaden eller 10-12 per år.

Av denna har mindre än 10 procent av innehållet fokus på service, det vill säga att lära sig och utveckla sin förmåga att hantera kunder, svåra samtal och försäljning. Utveckling av affärer får mindre än en dag i månaden.

Under 2019 kommer allt fler företagsledningar att ställa högre krav på avdelningens resultat i form av NPS och andra scorings. För att inte nämna affärsmässigheten. Den som vill ligga i framkant gör därmed bäst att fokusera på rätt sak i sina utbildningar.

Detta är tips nr 5 av totalt 7 som vi har identifierat för hur företag kan arbeta framgångsrikt med kundservice under 2019.  Är du nyfiken på de andra punkterna? Läs hela guiden och ta del av alla delar du bör se över 2019!

Ladda ner guiden här

Följ bloggen