ice hockey player in action kicking with stick.jpeg
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/482340/Bilder_Shutterstock/ice%20hockey%20player%20in%20action%20kicking%20with%20stick.jpeg

Ge medarbetarna mandat att sälja

Vill du öka försäljningen i ditt företag måste kundservicemedarbetarna ha tillåtelse att arbeta med försäljning. Som en del i detta måste personalen utbildas i säljteknik och det måste sättas av både tid och pengar för utbildningen. Det måste tas ett strategiskt beslut om arbetssättet och det måste investeras i rutiner för att stötta arbetssättet och medarbetarna.

Läs mer i 8 steg till bättre försäljning
Bättre försäljning i din kundservice Ladda ner vår guide nu

Följ bloggen