IMG_0877.jpg
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/482340/Workz_bloggen/IMG_0877.jpg

Nya medarbetare som är certifierade i yrket kundservice!

Varför är det viktig att investera i medarbetarna och ge dem rätt förutsättningar?

När vi startade Workz var en grundpelare att samtliga anställda ska vara grundutbildade inom kundservice, samtalshantering och teknik innan de når våra kunders kontor. Det är ett tryggt sätt för oss, och våra kunder, att veta att de har rätt förutsättningar att bemöta våra kunders kunder med den respekt, kunnighet, erfarenhet och det mottagande de förtjänar.

Vi har därefter utvecklat våra kompetensinsatser ytterligare. Vår utbildning består nu av ett helårsprogram – Workz kundservicecertifiering. Att ta ansvar för vår personals utveckling ute hos kund fyller ett stort behov på marknaden och är något vi är ensamma om i bemanningsbranschen att göra.

För medarbetarna själva innebär certifieringen att deras yrke, och därmed de själva, får ett ökat värde. Det leder till en personal med bra självkänsla och som trivs med sina arbeten och kan arbeta framgångsrikt.

För våra kunder innebär det att de är produktiva och kan leverera från första dagen. En annan viktig faktor är att vi ser att medarbetarna stannar längre på sitt arbete, de vill utvecklas och förändra servicen som de ger.  

Läs mer och få bra tips i guiden: Bättre personal i din kundservice

Ladda ner guiden

Följ bloggen