iStock-527046822.jpg
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/482340/Workz_bloggen/iStock-527046822.jpg

Så arbetar du strategiskt med sälj på din kundserviceavdelning

Vill du öka försäljningen i din kundservice? Det allra viktigaste för att lyckas är att det finns en strategisk approach med stöd från ledning och samtliga avdelningar.

Fortfarandes ses avdelningen helt felaktigt som en utgift istället för vad den egentligen är - en möjlighet till ökade intäkter. Som tur är märker vi att allt fler ledningar har insett att kundserviceavdelningen faktiskt sköter den mesta av dialogen med kunderna och därmed sitter på värdefulla möjligheter till sälj.

Trots det händer det alltför ofta att kundserviceavdelningens betydelse för kundvärdet glöms bort och bortprioriteras när det kommer till budget och strategi. Kundserviceavdelningen måste inkluderas från början i strategierna och ges möjlighet och förtroende att arbeta med såväl ny-, kors-, merförsäljningsaktiviteter, som med olika lojalitetshöjande budskap.

Rent konkret innebär detta att kundservicechefen sitter med i forum där marknads- och försäljningsaktiviteter planeras. Avdelningens framgång ska mätas och analyseras i likhet med försäljningsavdelningen och företaget förstår att kundserviceavdelningen är en aktiv part inom bolaget som ska bjudas in till olika forum om kundupplevelse och aktivitetsplanering.

Mer om detta kan du läsa i vår senaste guide. Workz guide till säljande kundservice: strategi, taktik och operativt genomförande innehåller följande delar:

  1. Strategiskt: få avdelningen prioriterad som säljkanal
  2. Taktiskt: ge dem rätt verktyg för att kunna sälja
  3. Operativt: anställ rätt medarbetare – och ta hand om dem

Tryck på knappen för att ladda ner guiden.

 

Ladda ned guiden!

Följ bloggen