Orange on smooth rocks.jpeg
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/482340/Bilder_Shutterstock/Orange%20on%20smooth%20rocks.jpeg

Så kommer du igång med den smidiga kundservicen

Det finns flera punkter att fundera på för dig som vill sänka kundens ansträngning och öka kundnöjdheten. Här listar vi de 3 viktigaste:

  1. Känn din kund
    Det finns ingen ”one size fits all” inom kundservicevärlden. Ta reda på vad som är viktigt för ert företags specifika kunder och målgrupp. Vad tycker de om självservice, hur lång tid tycker de att det är okej att sitta i telefonkö eller få svar på sina mail, vilka kanaler och enheter föredrar de, vilken tid på dygnet hör de av sig, vilka frågor brukar uppstå etc.

  2. Kartlägg kundresan
    Analysera hur era kunders kontakt med er ser ut över tid. Viktiga parametrar att fundera på är: hur kommer ni i kontakt med dem, hur enkelt är det att köpa det ni säljer, vilken information behöver kunderna längst vägen, när vill de oftast säga upp sin tjänst, vad beror det på, vilken typ och frekvens av kommunikation har de fått från er under resans gång och hur många gånger ringer de in till kundservice och vad frågar de om då.

  3.  Förebygg en ytterligare kontakt
    Ofta fokuserar kundservice på att hantera och bistå i det aktuella ärendet. Men genom att känna era kunder och deras kundresor kan ni också förebyggande arbeta med att förhindra fler samtal till kundservice. Detta angreppssätt kan påverka samtalens längd men fungerar positivt i det långa loppet när det kommer till kundnöjdhet. Analysera vilka typer av kunder som löper högst risk att ringa tillbaka, vilka situationer som vanligtvis uppstår och hur dessa kan adresseras redan under det första (och förhoppningsvis enda) samtalet.

I Workz guide till den smidiga kundservicen går vi igenom ytterligare två steg.

Läs dem här.

Ladda ned din guide!

Följ bloggen