Happy little boy on summer grass meadow in nature jumping.jpeg
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/482340/Bilder_Shutterstock/Happy%20little%20boy%20on%20summer%20grass%20meadow%20in%20nature%20jumping.jpeg

Vissa saker förändras aldrig

Framtidens kundservice är på många sätt här. De stora amerikanska teknikföretagen säljer redan tjänster och verktyg för att kunna implementera dem. Som alltid med sådant som utvecklas på andra sidan Atlanten dröjer det några år innan det kommer till Sverige och när så väl sker har det antagit en mer försvenskad form. Men vissa saker förblir desamma. Till exempel dessa två:

Det måste vara enkelt

72 procent av kunderna säger att ”behöva förklara mitt problem för flera personer” är en dålig kundserviceupplevelse. På samma sätt förväntar sig mer än hälften av de som handlar online i
USA att de enkelt ska kunna hitta svar på sina frågor – och gör de det inte kommer de att överge sin varukorg. Kunderna vill helt enkelt att det ska gå fort och lätt. 73 procent säger att det viktigaste ett företag kan göra är att värdera deras tid och ge dem bra service.

Kundservicen måste vara genuin

I alla fall ska den upplevas som så. Hur dina kunder uppfattar att de blir bemötta påverkar direkt deras köpbeslut; 70 procent av köpupplevelsen utgår från hur kunden känner att de blir behandlade. Här finns det tyvärr en stor missuppfattning från många företag. Medan 80 procent av företagen beskriver sin service som ”överlägsen” beskriver endast 8 procent av kunderna den på samma sätt.

Läs mer om detta i Workz guide för framtidens kundservice, del 1: Vissa saker förändras aldrig, och andra saker kommer aldrig bli desamma igen.  

Följ bloggen