Ladda ner guiden

  Lönsam drift av kundservice

  Insourcing, ibland även kallat entreprenad, är en passande och lönsam lösning för alla företag som har egen kundserviceavdelning. I denna guide går vi igenom vad insourcing är,  jämför med andra typer av sourcing-lösningar och avslutar med att titta på kostnaderna för de olika alternativen.
  Guiden innehåller bland annat följande kapitel:

  • Detta är insourcing
  • Insourcing som lösning via Workz
  • Olika sätt att bemanna och driva sin kundserviceavdelning
  • Insourcing på tre olika nivåer
  • Kostnader för olika sourcing-alternativ 

  Trevlig läsning!

  workz-guide-insourcing-enligt-workz