Att bedriva kundservice på distans

Moderna företag har sedan länge insett att ett arbete inte är en plats man går till utan är sysslor man utför. 

Microsoft och många andra företag som proklamerar för just ”det nya arbetslivet” har de senaste åren arbetat med att ta bort fysiska kontorsplatser och litar allt mer på att medarbetarna arbetar på den plats som passar dem bäst. Ibland på kontoret, ibland ute hos kund, ibland hemifrån.

Så vad säger då forskningen om hemarbete? En färsk studie från Stanford, som under två år följt ett kinesiskt reseföretag där ett team arbetat hemifrån och ett team från kontoret, visar att de som arbetat hemifrån var 13 procent mer effektiva.

Hela skift och koncentrationsförmåga

Anledningen tros vara två saker. Först och främst arbetar de som sitter hemma hela sina skift. De som ska in till kontoret kan bli försenade på grund av trafiken, lunchen med kollegor riskerar lätt att dra över tiden och man kan behöva gå tidigare för att kunna släppa in en hantverkare hemma. Kontorsarbetare arbetar på så vis färre timmar än de som arbetar hemifrån.

För det andra kan de som arbetar hemifrån koncentrera sig bättre. På kontoret är det lätt att bli distraherad av saker som störande ljud, pratsamma kollegor och bjudbullar i fikarummet. 

Studien visade även att uppsägningarna minskade med 50 procent när de anställda tilläts arbeta hemifrån. Det är med andra ord lönsamt på flera sätt än ett.

Anpassad teknik och utrustning

Redan för 15 år sedan började outsourcing-företagen att arbeta med work from home som koncept. Medarbetarna utrustades hemmavid med dator, skärm, installerade program, tydliga instruktioner och coacher som var med online.

Att som nu, när omställningen krävdes mer eller mindre över en natt, arbeta hemifrån med laptop fungerar bara en begränsad tid. Ska ni erbjuda work from home framöver krävs det av dig som arbetsgivare att du säkerställer samt bekostar en bra arbetsmiljö för dina medarbetare.

Om detta kan du läsa mer i vår senaste guide Kundservice efter Corona: att arbeta hemifrån, ledarskap och rekrytering, ladda ner den här