Botens första stöttepelare – mobilitet

Företag som vill bedriva bra kundservice i framtiden behöver redan nu göra sig bekant de fyra stöttepelare som möjliggör bots, där mobilitet är en av dem.

Chattkanalen började som en stöddestination för kunder och hittades under många år nästan uteslutande i sin egen silo, såsom på företagens webbplatser. På senare tid har chatten gått igenom en förflyttning till mobiltelefoner och applikationer och tros framöver ta en ännu större plats i konsumenternas liv, då den redan är en naturlig del av vårt dagliga arbete och sociala liv. Chattarna kommer att integreras i andra kanaler och fungera på ett sådant sätt att de organiskt dyker upp när konsumenterna behöver det.

 

Gränserna mellan automatiska, virtuella, agenter och människor kommer fortsätta att suddas ut. Ju mer naturliga de virtuella agenterna blir och ju bättre de blir på att konversera, desto mer kommer de att ta över rutinfrågor som i dag normalt hanteras av en människa.

Läs mer i vår guide Framtidens kundservice: chatbots

Topics: försäljning, bättre ekonomi, CSAT, Personal, kundservice, utbildning, gamifiering