Frukostseminarium med AON Assessment i Göteborg

Det är imponerande att se att så många tar sig upp och ut i ett grått och blött Göteborg för att tillsammans med Workz och dagens talare Tom Kempe, organisationspsykolog från AON Assessment, lyssna och lära mer om vad vetenskapen pekar på är viktigt när man rekryterar medarbetare till en kundserviceavdelning.

Jessica Laos, regionchef på Workz i västra Sverige, inleder med att prata om vilka trender (förändrade kundbeteenden och konkurrens, digitalisering och självhjälp) påverkar företagens syn på kundservice, och därmed även kundservicemedarbetaren.

Tom från Aon går sedan på ett pedagogiskt sätt igenom vad som krävs för att rekrytera medarbetare med rätt egenskaper, och hur olika personlighetsdrag påverkar prestationen kraftigt. Han berörde olika egenskapers påverkan på kundtillfredsställelse och effektivitet, samt även på vad som krävs för att uppnå goda försäljningsresultat.

En av alla deltagare mycket uppskattat seminarium som kommer att följas av fler.

Topics: Workz, Kundservice, kundservivce