Insourcing på tre olika nivåer

Vi har i ett tidigare blogginlägg pratat om insourcing. Efter det fick vi frågor om hur huruvida all insourcing sker på samma sätt.  Svaret är nej. Beroende på dina behov, utmaningar och förutsättningar erbjuder vi på Workz tre olika uppdragsformer av insourcing.

Nivå 1 - bemanning

I den lägsta uppdragsformen ansvarar vi för bemanning, där fokus ligger på att förse er avdelning med personal som har rätt ingångvärden, kunskaper och personlighet för att kunna bidra till affärerna genom att utveckla kunderna långsiktigt, sälja och lösa kundernas problem. Vi ansvarar för personalfrågor och utveckling av personalstyrkan, så att den alltid har de senaste kunskaperna och metoderna för att arbeta framgångsrikt under många år. 

Nivå 2 - management

Den andra uppdragsformen omfattar förutom bemanning även ett management bestående av teamchefer. Vi tar ansvar för att arbetsprocesserna är rätt utformade, att rätt KPI:er används, följs upp och ageras på, att kvalitetssystem finns i form av medlyssningar och vi stöttar funktionen på olika sätt, bland annat att ställa interna krav på andra avdelningar.

Nivå 3 - driftansvar

Förutom det som innefattas i de två första uppdragsformerna kompletteras denna nivå med tekniklösningar. Vi sköter upphandling och kontakt med underleverantörer och ser till att funktionerna implementeras optimalt för en ”plug-and-play”-lösning av erforderliga kanaler såsom telefon, mail och chatt. 

Då kan läsa mer om insourcing, ibland även kallat entreprenad, i vår kunskapsguide på ämnen.

Du hittar den här. Länk

Topics: Kundservice, Bemanning, Personal, kundservice, utbildning, customer experience