Jessica Laos förstärker Workz

Vi är väldigt glada att välkomna Jessica Laos till Workz som Regionchef för Västra Sverige. Jessica har en gedigen bakgrund inom kundservice och försäljning, såväl som operativt ansvarig och som verksamhetskonsult. Närmast kommer Jessica från en roll som ansvarig för försäljning och affärsutveckling på byBrick. 

Innan dess utvecklade hon olika försäljnings- och kundservicekoncept i telekomsektorn, och har även verkat som contact center och account manager i outsourcingvärlden. Med denna gedigna bakgrund, och med sin positiva person, är hon perfekt för att fortsätta utveckla Workz kunder och marknad i västra Sverige. Hon börjar den 1 mars 2021. Linkedinprofil här.

Topics: Workz, medarbetare, Bemanning, kundservivce