Mår medarbetarna bra, går företaget bra

Samtidigt som vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen, där både vad vi gör och sättet vi gör det på förändras, befinner sig världen - och arbetsmarknaden med den - ute på djupt vatten. Hoten kommer både under- och ovanifrån. De stavas krig, lågkonjunktur och robotar. 

 

Vi mår vi inte så bra av det. 

Psykisk ohälsa på arbetsplatser är ett allvarligt och växande problem världen över. Enligt World Health Organization (WHO) har mer än 300 miljoner människor drabbats av depression, och mer än 260 miljoner har drabbats av ångeststörningar. Sverige och våra kundserviceavdelningar är så klart inte undantagna. 

 

Psykisk ohälsa på arbetet

Undersökningar visar att stress och press på arbetsplatser har ökat de senaste åren. Stress och press som i sin tur leder till utbrändhet och ännu mer psykisk ohälsa.

Faktorer som bidrar till psykisk ohälsa på arbetsplatser inkluderar högt arbetstempo, bristande work-life-balance, otydliga arbetsuppgifter och dåligt ledarskap. 

Arbetsrelaterad stress kan också orsakas av känslor av otrygghet, osäkerhet om anställningen och bristande möjligheter till karriärutveckling.

 

Sjukfrånvaron ökar

Sjukfrånvaro på svenska arbetsplatser har varierat under de senaste åren, men en generell trend har varit en ökning av sjukfrånvaron. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) uppgick den genomsnittliga sjukfrånvaron till 6,1 dagar per anställd år 2020, vilket är en ökning jämfört med åren innan.

Psykiska besvär är en av de främsta orsakerna till sjukfrånvaro i Sverige och arbetsrelaterad stress och utbrändhet är en allt vanligare orsak till sjukfrånvaro. 

Givet att vi befinner oss i en samtid där allt fler mår dåligt samtidigt som världen står i brand finns det allt att vinna på att anställa och värna om hållbara medarbetare. Vad behövs för att lyckas med det? Jo, tre saker ligger till grund för hållbara medarbetare:

  1. Rätt person på rätt plats
  2. Kunniga ledare
  3. En riktigt bra arbetsplats

I Workz e-bok till den hållbara kundservicemedarbetaren går vi igenom hur du kan arbeta med alla tre.

Ladda ned e-boken här: https://www.workz.se/den-h%C3%A5llbara-kundservicemedarbetaren

 

Topics: Workz, Kundservice, ekonomi, medarbetare, kundservicechef, Bättre Personal,, kundupplevelse, bättre kundupplevelse, Personal, kundservice, utbildning, framtidens personal, framtidens kundservice