Testa kontraproduktivt beteende när du rekryterar till kundservice!

Vi har tidigare bloggat om att det kan bli en kostsam historia att rekrytera fel personal till sin kundservice.

Att testa sina kandidater tidigt i rekryteringsprocessen är ett sätt att undvika detta. Men vad ska du testa?

Det är centralt att mäta servicebenägenheten, logiskt tänkande och problemlösningsförmågan. Men det finns även andra, minst lika viktiga, faktorer att känna till om sin kandidat. Kontraproduktivt beteende är en sådan. Att testa detta redan tidigt i rekryteringsprocessen ger ett stort mervärde eftersom frånvaro från arbete, bedrägeri eller farligt beteende orsakar stor skador och höga kostnader varje dag. Produktivitet och simultankapacitet är andra viktiga saker att titta på. 

Vidare är det av stort värde att förutse anställningstid. En god inblick i om en anställd kommer att stanna kvar i organisationen gör att företag både kan minska sannolikheten för en hög personalomsättning och minska rekryteringskostnader. 

Tack vare vetenskaplig forskning inom den moderna psykologin kan vi i dag mäta det mesta. Det möjliggör för Workz att skräddarsy profiler som styr mot kundens kpi:er och ger oss möjligheten att följa upp och justera urvalsmodellen vid behov. 

Mer om detta kan du läsa i vår senaste guide; Workz guide till att rekrytera kundservicemedarbetare för 2020-talet.

Ladda ner den här.

Topics: Workz, Bemanning, Personal, kundservice, utbildning, framtidens personal, framtidens kundservice, customer experience, kundservivce, cx