Sätt kundservicechefen i ledningsgruppen

Kundservicechef i ledningsgruppen?

Vilka är med i ledningsgruppen på ditt företag?

En inte alltför vild gissning är att det är VD, ekonomiansvarig, HR-chefen och marknadsansvarig. Med all rätta troligtvis.

Men glöm inte den som är kunderna närmast: Kundservicechefen.

Vad gör kundservicechefen unik?

Kundservicechefen vet något som ingen annan på ditt företag vet.

Marknadschefen må veta hur många klick ni har till webbsidan och vilka annonser som har gått bra. Ekonomiansvarig vet om siffrorna är röda eller svarta. Men ingen vet bättre än kundservicechefen vad kunderna verkligen tycker om företaget – och dess erbjudande.

Kundservicechefen har ofta en dagsfärsk uppdatering om hur företaget mår. Och de vet vad kunderna saknar och vill ha mer av.

Kundservicechefens roll i försäljningen

Med denna unika kunskap vet kundservicechefen ofta mer än någon annan på bolaget vad som kommer att påverka vem kunderna köper av. Om de kommer att handla av ditt företag eller av någon annan.

Använd den informationen – högst upp i ledningen. Låt kundservicechefen sitta med i ledningsgruppen och bjud in kundservicemedarbetarna och använd dem som en fokusgrupp vid rundabordssamtal.

Fler tips på hur kundservicechefen kan öka försäljningen

Detta är bara ett av sammanlagt åtta tips på hur du bör arbeta för bättre försäljning i din kundservice.

Läs mer om detta och våra sju andra tips i Workz guide: 8 steg till bättre försäljning”, som du laddar ner här:

Topics: försäljning