Testa försäljning i mindre omfattning

Intäkter i din kundservice

I Workz guide till bättre ekonomi pratar vi om hur du kan arbeta med intäkter i din kundservice. Ett sätt är att testa försäljning i mindre omfattning. Som enhet lämpar sig kundserviceavdelningen nämligen utmärkt för försäljning, då det är ett bra tillfälle att hjälpa kunderna med att exempelvis uppgradera sina tjänster. Det är också en utmärkt plats att testa olika tjänster och erbjudanden på innan utrullning sker i full skala. Tillsammans med marknads- och säljavdelningen kan erbjudanden paketeras och testköras under en begränsad period för att sedan lanseras brett.

Även personalen behöver testas

En mycket duktig serviceperson kan ha svårt att ställa om till en aktiv försäljningsroll. Förutom att personligheten inte passar kan de sakna utbildning och får i många fall inget incitament såsom provision eller bonus för att vilja arbeta med det. För att komma runt detta måste den befintliga personalen utbildas, förberedas och ges incitament för att vilja och kunna arbeta med merförsäljning.

De som ändå inte känner sig bekväma med säljinslag ska inte heller åläggas det, då de kommer att göra mer skada än nytta. Vid nyrekryteringar måste säljaspekten finnas med i kravspecifikationen och kandidaterna bör testas utefter dessa premisser.

Läs mer om intäkter i guiden, som du laddar ner gratis här.