Nyheter

Workz nyheter

Här kan du ta del av nyheter om kundservice, nya guider, kommande seminarium och annat spännande som händer på Workz.

20 oktober 2022

Fullsatt frukostseminarium med COPC!

Datadriven kundservicestyrning och globala benchmarks. Det är ett par av de områden som Workz frukostseminarium bjöd på den 20 oktober. Gästföreläsare var Fredrik af Klercker, Head of Vendor management & Performance indicators på COPC inom EMEA. Vi fick alla svar på hur man ska mäta kvalitet, vad kvalitet i kundservice är och hur många av toppresterarna som jobbar med sin utveckling.

Read More

14 februari 2018

Är AI slutet för mänsklig kundservice?


 Det korta svaret: nej.

Read More

31 januari 2018

Rise of the machines – håller filmen på att bli verklighet?

Upp till 800 miljoner människor kommer att förlora sina jobb och bli utbytta med robotar inom 12 år, enligt en studie från McKinsey Global Institute. I rikare länder som Sverige, Storbritannien och USA kan var tredje jobb ha försvunnit inom 12 år – i fattigare länder rör det sig om vart femte jobb.

Det är inte första gången tekniken tvingar fram förändring på arbetsmarknaden – men den här gången kan effekterna bli större än tidigare och omställningen kommer att gå snabbt.

En hel del yrken med kortare utbildningskrav har högre sannolikhet att datoriseras, medan många av de yrken som redan i dag har längre utbildningskrav och högre löner inte påverkas så mycket. De kan rentav gynnas av datorisering i den bemärkelsen att en VD eller en matematiker kan bli mer produktiv till följd av datorisering. Det skriver Stiftelsen för Strategisk Forskning (SFS) i en rapport där de drar slutsatsen att den svenska arbetsmarknaden står inför stora förändringar när automatiseringen ökar.

Kundserviceyrket tillhör självklart de yrken som kommer att förändras i och med att robotarna gör sitt stora intåg på arbetsmarknaden. I vår senaste guide kikar vi närmare på vad du som vd eller kundservicechef behöver vara förberedd på och vilka första steg som behöver tas redan idag. Av dig.

Read More

24 november 2017

Så kommer du igång med den smidiga kundservicen

Det finns flera punkter att fundera på för dig som vill sänka kundens ansträngning och öka kundnöjdheten. Här listar vi de 3 viktigaste:

Read More

1 november 2017

Ge medarbetarna mandat att sälja

Vill du öka försäljningen i ditt företag måste kundservicemedarbetarna ha tillåtelse att arbeta med försäljning. Som en del i detta måste personalen utbildas i säljteknik och det måste sättas av både tid och pengar för utbildningen. Det måste tas ett strategiskt beslut om arbetssättet och det måste investeras i rutiner för att stötta arbetssättet och medarbetarna.

Läs mer i
Read More

23 augusti 2017

Botens första stöttepelare – mobilitet

Företag som vill bedriva bra kundservice i framtiden behöver redan nu göra sig bekant de fyra stöttepelare som möjliggör bots, där mobilitet är en av dem.

Read More

9 augusti 2017

Rekrytera rätt medarbetare för bättre försäljning

Det är av yttersta vikt att rätt person och med rätt kompetens arbetar med försäljning inom kundservice. Rekrytera efter en noggrant utarbetad kravprofil, där ni identifierar viktiga egenskaper och kunskaper för att kunna arbeta i just er kundservice. Använd test i rekryteringsprocessen för att säkerställa att de utvalda kandidaterna faktiskt lever upp till kraven och undvik på samma gång att rekrytera efter magkänslan.

Read More

26 juli 2017

Gör kundservicen till en prioriterad fråga

Är det bättre ekonomi du vill ha i din kundservice ska du se på avdelningen som en viktig del av i den övergripande varumärkesstrategin. Det gör du bland annat genom att stärka relationerna till marknads- och försäljningsavdelningarna och ge medarbetarna mandat att ta egna beslut rörande kundhanteringen, där fokus ligger på att lösa kundernas problem. Och mät allt som händer.

Read More

26 januari 2017

Workz State of the union

Vi kallar den skämtsamt så, ”State of the union”, årets första guide om kundservice från oss. I den ryter vi till kring allt det som är dåligt med kundservice i dag. En av punkterna vi tar upp är det faktum att många inte mäter sina resultat och därför heller inte kan agera på dem.

Read More

28 juni 2016

8 tips på hur du får bättre försäljning i din kundservice

Kundservice som säljer?

I vårt arbete med att bemanna kundserviceavdelningar träffar vi många kundservicechefer och vd:ar. Under nästan alla våra möten får vi frågan hur de kan bli bättre på att arbeta med försäljning.

Lite oväntat säger vi då ofta att kundservice är outnyttjad guldgruva till merförsäljning inom svensk industri.

Read More

21 juni 2016

Sätt kundservicechefen i ledningsgruppen

Kundservicechef i ledningsgruppen?

Vilka är med i ledningsgruppen på ditt företag?

En inte alltför vild gissning är att det är VD, ekonomiansvarig, HR-chefen och marknadsansvarig. Med all rätta troligtvis.

Men glöm inte den som är kunderna närmast: Kundservicechefen.

Read More