Nyheter

Workz nyheter

Här kan du ta del av nyheter om kundservice, nya guider, kommande seminarium och annat spännande som händer på Workz.

15 juni 2018

Kom igång med livechatt

Studier visar att allt fler föredrar att kunna chatta med ett företag. Det är ett enkelt sätt att ta första steget in i framtiden. Livechatt möjliggör enkla och snabba kontakter som brukar hjälpa kunderna snabbt samtidigt som kanalen frigör mer tid för medarbetarna, som kan ta längre telefonsamtal när det behövs.

Read More

25 april 2018

Att förändra en stor kundservice, seminarium och tips

Drygt 75 personer fick under torsdagsmorgonen möjligheten att delta på Workz frukostseminarium. Vår huvudtalare var Erik Lindström, Director of Customer Operations på Tele2. Förutom att ge en rejäl bild av hur Tele2 arbetar med sin kundservice – och varför, så fick vi alla möjlighet att ta del av den stora förändringsresa som de gjort under de senaste åren, där de gått från en ganska kaotisk kundservicesituation, till en mer strukturerad och processtyrd verksamhet. De viktigaste lärdomarna från processen sammanfattade Erik med:

Read More

15 november 2017

Vad gör kundservicepersonalen i framtiden?

I dag finns även en uppsjö av tekniska möjligheter att effektivisera och utveckla kundserviceenheterna. Det har blivit enklare att implementera nya kanaler, det går snabbare, och priserna har sänkts. I takt med att denna utveckling etablerar sig bredare kommer enkla ärenden som i dag hanteras av människor att i stället lösas av teknik. Detta innebär att de människor som jobbar kvar inom kundservice nu kan jobba med att utveckla kundrelationer. Det handlar om att i alla lägen se affärer i form av nyförsäljning, mer- och korsförsäljning samt utveckling av lojalitet på olika sätt. Allt detta som inte går att automatisera bort. För detta krävs personal utöver det vanliga. Personal som behöver handplockas för jobbet och sedan ges tid, verktyg och utbildning för att lyckas. För detta passar insourcing enligt Workz modell perfekt, där vi ansvarar för hela avdelningen och dess utveckling ute hos dig.

Hur man kan driva sin kundservice genom en insourcinglösning kan du läsa mer om i vår guide
Read More

9 november 2017

Motivera och engagera med gamifiering

Gamifiering är ett fantastiskt verktyg för att få människor att utföra nödvändiga sysslor. Det som gör det framgångsrikt är att det ger personen som utför dem en känsla av att de har gjort någonting bra efteråt. Det fungerar även ypperligt eftersom det kickstartar människans tävlingsinstinkt, vilket kommer att göra att hela gruppen avancerar framåt mot nya kunskaps- och kvalitetsnivåer.

Read More

18 oktober 2017

Använd certifierad personal

När vi startade Workz var en grundpelare att samtliga anställda ska vara grundutbildade inom kundservice, samtalshantering och teknik innan de når våra kunders kontor. Det är ett tryggt sätt för oss, och våra kunder, att veta att de har rätt förutsättningar att bemöta våra kunders kunder med den respekt, kunnighet, erfarenhet och det mottagande de förtjänar.

Read More

4 oktober 2017

Endast människor kan ge personlig service

Undersökningar och förutsägelser om framtiden har länge visat att enkla kundserviceuppgifter kommer att försvinna och ersättas av andra typer av kontakter och lösningar såsom FAQ:s, bots och automatiserade flöden. Allt mer tyder på att framtiden redan är här och vi ser hur kundserviceavdelning efter kundserviceavdelning anpassar sig efter de nya förutsättningarna. Men vad många experter, och en och annan VD och LG-medlem, glömmer är att människan och den personliga kontakten aldrig kan ersättas när det kommer till att ge god service med affärsnytta.

Read More

28 september 2017

Seminarium om framtidens medarbetare

Återigen ett fullsatt seminarium i Workz regi, denna gång med temat framtidens kundservicemedarbetare. Spännande teori blandades med praktiska exempel på vilka egenskaper som gör en bra kundservicemedarbetare och säljare. Att branschen ofta letar efter felaktiga egenskaper rimmar väl med våra egna erfarenheter. Det är idag kritiskt att använda modern forskning för att hitta rätt kompetensprofil till sin avdelning. Tyvärr är ett vanligt dilemma att uppnå en kontinuerlig mätkultur, och att agera efter de resultat som erhålls – bra och dåliga.

Read More

29 augusti 2017

Har du problem med folk som säger upp sig? Eller att vissa personer aldrig säger upp sig? Då ska du läsa detta.

Kraven på dagens kundserviceavdelning är höga. Kunder har vant sig vid att kunna kräva snabb service i världsklass. Dygnet runt. Dessutom på det sätt de själva önskar, vare sig det råkar vara telefon, mail, chatt eller sociala medier. Samtidigt vill ledningen se lönsamhet i avdelningen, där traditionell kundservicepersonal förväntas arbeta med administrativa uppgifter eller sälj de tider då de inkommande kundärendena är lägre.

Read More

23 augusti 2017

Botens första stöttepelare – mobilitet

Företag som vill bedriva bra kundservice i framtiden behöver redan nu göra sig bekant de fyra stöttepelare som möjliggör bots, där mobilitet är en av dem.

Read More

9 augusti 2017

Rekrytera rätt medarbetare för bättre försäljning

Det är av yttersta vikt att rätt person och med rätt kompetens arbetar med försäljning inom kundservice. Rekrytera efter en noggrant utarbetad kravprofil, där ni identifierar viktiga egenskaper och kunskaper för att kunna arbeta i just er kundservice. Använd test i rekryteringsprocessen för att säkerställa att de utvalda kandidaterna faktiskt lever upp till kraven och undvik på samma gång att rekrytera efter magkänslan.

Read More

2 augusti 2017

Satsa på onboarding

En bristande onboarding-process skapar stora risker för en hög personalomsättning. Att däremot ha en tydlig, innehållsrik och avstämd introduktion till arbetet och arbetsplatsen visar de nyanställda att de är sedda och utför ett viktigt arbete. Det är helt enkelt en investering i en bra framtida kundtillfredsställelse med en tydlig payback. Innehållet i denna viktiga fas bygger på flera delar. Dels är det viktigt att sätta plattformen för vad företaget/arbetsgivaren är och gör, vilka värdering som finns och varför.

Read More

5 juli 2017

Satsa på gamifiering

Wikipedia definierar gamifiering som ”koncept att använda designade speltekniker i i icke-spelmiljöer, för att göra dem mer roliga och engagerande”.

Read More