Trendspaning 2017: Utbildning inom service

 

Vi är övertygade om att 2017 är året företag får upp ögonen för hur viktig bra kundservice verkligen är. Vi tror på tre starka trender, och en av dem kan du läsa om här nedan.

Utbildning inom service.

Allt fler börjar förstå att personalen måste få en bra grund att stå på för att kunna erbjuda god service. Det görs med träning och coachning. Innan de lyssnar på eller besvarar ett enda ärende måste de få en känsla för målgruppen, problematiken, få kunskap om de olika typer av lösningar som finns – och verktyg för att kunna hantera de situationer som kan uppstå. Sådant tar tid.

På Workz har vi initierat en grundläggande kundserviceutbildning för samtliga medarbetare. Därefter sker coachning och träning med fokus på varje individs personliga utvecklingsbehov. Om du inte redan har gjort det rekommenderar vi att du inför en liknande utbildning i din organisation.

I enlighet med Workz egna program, bör innehållet baseras på:

- modern forskning om person-, arbets-, prestations- och organisationspsykologi

- individen själv, och dennes särskilda förutsättningar och behov

- det personliga ledarskapet

- individuellt coachande

- teknik som stöder utbildningen (ex. individuella tips och test som kommer direkt till agenternas mobiltelefoner)

- uppföljning av varje agents framsteg och framtida behov av stöd

Gör du detta kommer du att få trygga och professionella kundservicemedarbetare som kan bygga upp varumärket istället för att riva ner det. Vi vågar gå så långt och påstå att detta kommer att leda till:

- ökad försäljning

- ökad kundtillfredsställelse

- lägre personalomsättning

- högre effektivitet

Två andra trender

 De andra två trenderna är systemintegration med kundservice mot sociala medier och att kundservice framöver kommer att behöva utveckla nya tjänster. Mer om detta kan du läsa i vår senaste guide, som vi skämtsamt har valt att kalla för State of the union. Ladda ner den här.

 Hälsningar Jonas, vd på Workz.

Topics: bättre, personal