Tuffare tider? Öka försäljningen på kundserviceavdelningen!

I tuffa tider är det naturligt att vända sitt fokus till att maximera intäkter och skära i kostnader. Detta gäller även i högsta grad kundserviceavdelningar i Sverige. När vissa får begränsningar i bemanning av kostnadsskäl, satsar andra fullt ut på att öka servicegraden och genom att starta tydliga säljaktiviteter.

Många företagsledningar ser att det finns en kontaktyta mot marknaden som ger tillfällen till försäljning.  Kundservicechefen å sin sida har ofta kostnadskrav som driver kortare samtal och hög effektivitet i hanteringen av ärenden. Om fel saker mäts är det svårt att hinna sälja. Finns det däremot tid kommer nästa utmaning och en rad frågor med den. Kan mina medarbetare sälja? Är det samma kompetenser som behövs för att ge god service som att lyckas med mer- och uppförsäljning?

För att sortera ut dessa tankar har Workz tagit fram en guide med insikter om hur man gör affärer genom sin kundserviceavdelning. Läs den och öka era intäkter markant! Ladda ner den här.

Topics: Workz, Kundservice, ekonomi, lönar sig, bättre ekonomi, lönsamhet, öka försäljningen, säljande, bättre kundupplevelse