”Våra kunder kan ringa och skoja, men vi måste alltid vara professionella”

FörsäkringsGirot ser varje år till att fler än 300 000 tjänstemän och arbetare får rätt pensioner och förmåner. FörsäkringsGirot ägs av SPP, SEB Pension och Försäkring, Länsförsäkringar och Skandia, men arbetar med samtliga försäkringsgivare på den svenska marknaden. På FörsäkringsGirot arbetar pensionskonsulter med att hjälpa kunderna få en kvalitetssäkrad, effektiv och enkel administration av tjänstepensionen med målet att göra kunderna trygga med att de anställda får rätt pensions- och försäkringsförmåner.

 – Vi står väldigt nära våra kunder och de kan ofta ringa och skoja, men vi måste alltid vara professionella, säger Olga Abramkina.

 Olga är ansvarig för kundservice på FörsäkringsGirot och beskriver första kontakten med Workz som en aha-upplevelse.

– Jag var med på ett av deras seminarium och helt plötsligt föll alla stenar på plats: all kundservicepersonal måste tränas om de ska ha möjlighet att lyckas. Innan dess hade jag tänkt att det räcker med att vara ung och trevlig för att kunna ge en bra service. Nu insåg jag helt plötsligt att det inte räcker och blev nyfiken på hur Workz skulle kunna hjälpa oss.

Att valet föll på Workz var inte någon slump.

– Under seminariet förstod jag snabbt att både Jonas och Thomas brinner för denna fråga och hade den typ av erfarenhet och gedigna bakgrund som jag var ute efter. Jag har inte träffat någon annan som är lika nischad som Workz och för mig kändes det naturligt att gå till de som är nischade.

 

Började med en inhyrd konsult

Jonas och Thomas är grundarna av Workz och Olga syftar på att de tillsammans har över 40 års erfarenhet av riktigt framgångsrik kundservice. Thomas Rogalin grundade och drev i många år Teleperformance i Norden och Jonas Norén har i hela sitt yrkesverksamma liv jobbat med att utveckla kundservice åt företag i såväl outsourcing- som konsultvärlden. Tillsammans driver de nu Workz, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping/Linköping, och förser sedan 10 år tillbaka hela Sverige med certifierad kundservicepersonal.

– Jag började med att hyra in en konsult från Workz. Det tilltalade mig att de tränar upp sina konsulter parallellt med att de får sitt konsultuppdrag. Det skiljer dem från ett traditionellt bemanningsföretag.

 Personen som hyrdes in överrekryterades efter ett halvår. Han jobbar fortfarande kvar.

– Det var tryggt att få en tränad, inkörd och bakgrundkontrollerad person, säger Olga.

Läs fortsättningen om hur vi hjälper Försäkringsgirot i vårt kundcase, som du laddar ner här.

Topics: Workz, Kundservice, Bättre Personal,, Bemanning, Personal, kundservice, utbildning