Workz lanserar kundserviceutbildning

Visste du att kundserviceavdelningar i genomsnitt lägger totalt 5 procent på utbildning? Det motsvarar ungefär 10 dagar per år. Och av denna har mindre än 10 procent fokus på service, det vill säga att lära sig och utveckla sin förmåga att hantera kunder, svåra samtal och försäljning. Utveckling av affärer får mindre än en dag i månaden.

Det är alldeles för lite!

På Workz har vi som mål att göra kundservice i Sverige bättre. Under våra 30+ år i branschen har vi varit en pådrivande kraft i att ständigt föra utvecklingen framåt. Till exempel har vi utvecklat branschen genom att som ensam aktör erbjuda certifierad kundservicepersonal. Nu tar vi nästa viktiga steg genom att erbjuda modulbaserade utbildningar för både personal och ledare på kundserviceavdelningar runtom i Sverige - oavsett om personal och ledare kommer från oss eller inte.

Workz Academy består av påbyggnadsbara moduler

En kundserviceavdelning består av människor med olika förutsättningar, utmaningar och kompetensbehov. Därför kan våra utbildningar kombineras och byggas på utefter era unika behov. De erbjuds som enskilda kurser och kan byggas ihop som del i en större utbildningsinsats, antingen för enskilda medarbetare eller hela grupper. Workz Academy består av modulbaserade utbildningar och personlig träning för både ledare och medarbetare inom kundservice. De är tillgängliga för alla kundserviceavdelningar i Sverige, oavsett om din personalstyrka består av våra certifierade kundservicemedarbetare eller inte.

Ta gärna del av kursutbudet i vår broschyr, där vi presenterar våra påbyggnadsbara moduler Ladda ner guiden här.

Topics: Personal, kundservice, utbildning, kundservivce