Hur du lyckas på en digital intervju!

Ta del av vad våra rekryterare har att säga om digitala intervjuer och deras bästa tips för hur just du ska lyckas!


Hur skiljer sig en fysisk intervju från en digital intervju? Vad måste man tänka på?

Viktigt att tänka på är att vi enbart ser ansiktet på varandra. Du kan alltså med fördel använda ansiktsuttryck, dina händer eller gestikulera när du kommunicerar i en digital intervju. Det gör intervjun mer avslappnad och levande.

 

Vilka är de vanligaste misstagen?

Att inte sätta sig i ett avskilt rum. Det är viktigt att hitta en plats där du kan sitta i lugn och ro utan störningsmoment. Det underlättar och det blir enklare att fokusera på de frågor intervjuaren ställer samt vilka svar du vill förmedla. Jag upplever att många kandidater kommer av sig när till exempel en familjemedlem eller en kollega plötsligt kommer in i rummet. Se till att ge dig själv de bästa förutsättningarna.

 

Hur förbereder man sig bäst inför en digital intervju?

Du förbereder dig på precis som vid en fysisk intervju. Läs på om företaget och tänk ut varför just du passar för det här jobbet. På så sätt visar du ditt engagemang och intresse för tjänsten. Du kan även förbereda frågor som är viktiga för dig att få svar på. Tänk på att intervjutillfället är till lika mycket för dig som för rekryteraren, det ska bli en bra match från bådas håll.

 

Hur förmedlar man på bästa sätt sin personlighet via en digital intervju?

Försök bara vara dig själv! Är det ovant att ha intervjuer digitalt, kan du öva med en vän eller kollega. För mig som rekryterare var det en omställning att sadla om från fysiska till digitala intervjuer, men ju mer vi gick över till digitala ju mer naturligt blev det.

 

Här kommer ett tips som kan hjälpa dig lite på traven om du inte känner dig helt bekväm med digitala intervjuer:

När vi ser en stor bild på oss själva på skärmen tenderar vi alla att enbart stirra på den bilden. Det gör även jag! Det kan göra det svårt att slappna av då du hela tiden ser varje rörelse du gör. Jag tycker att det underlättar att täcka för min egen bild så att jag bara ser kandidaten och inte mig själv. Det kan göra det lättare att slappna av och din personlighet kan lättare lysa igenom rutan.

 

De tre viktigaste sakerna att tänka på vid digital intervju?

1. Välj en plats där du får sitta ostört

2. Använd överdelen av kroppen, ansiktsuttryck och gestikulera

3. Var dig självTopics: Insider, Tips, Workz, Bättre Personal,, personal