Varför kundservice är en framtidsbransch

Många kanske tror att personal på en kundservice är ett utdöende släkte. Det är precis tvärt om. I takt med den tekniska utvecklingen får upplever vi mycket automatisering och det pratas mycket om robotar. Teknik kan göra mycket när det gäller att utföra monotona uppgifter, förnenkla tråkiga manuella processer och hjälpligt svara på olika enkla frågor (ex. Siri i din Iphone). Men människor kommer för en lång tid framåt att vara överlägsna att göra det just människor är bra på, att lyssna, ge empati, visa känslor – allt sådant som är viktigt för att bygga och utveckla relationer. Och bra relationer är ett måste om man ska lyckas i de flesta företagen idag. Det positiva med teknikens utveckling för dig som medarbetare är ju att du får ett mer spännande arbete, mer utmanande och utvecklande. Du får helt enkelt ta ett större ansvar för företagets affärer.

Topics: Kundservice