Insourcing / Entrepenad

Nya tider kräver effektiva och enkla lösningar

För många företag inte minst startups, företag med stora webborderingångar och andra snabbfotade företag kan en entreprenadlösning vara optimalt. Workz tar då ett komplett kundserviceansvar inklusive organisation, ekonomi, bemanning, stödsystem och arbetsmetoder. Vi erbjuder tre olika uppdragsformer av insourcing.

.

 

insourcing.jpg
Nivå 1 – bemanning
Vi ansvarar för bemanning, personalfrågor och utveckling av personalstyrkan så att den alltid har de senaste kunskaperna och metoderna för att arbeta framgångsrikt under många år.

Nivå 2 – bemanning och management
Den andra uppdragsformen omfattar förutom bemanning även ett management bestående av teamchefer. Vi tar ansvar för att arbetsprocesserna är rätt utformade, att rätt KPI:er används, följs upp och ageras på, att kvalitetssystem finns i form av medlyssningar och vi stöttar funktionen på olika sätt, bland annat att ställa interna krav på andra avdelningar.

Nivå 3 – bemanning, management och infrastruktur
Förutom det som innefattas i de två första uppdragsformerna kompletteras denna nivå med tekniklösningar. Vi sköter upphandling och kontakt med underleverantörer och ser till att funktionerna implementeras optimalt för en ”plug-and-play”-lösning av erforderliga kanaler såsom telefon, chatt, mail och automatisering.

Vi kan hjälpa dig!

Kontakta oss så kan vi prata om dina behov och utmaningar.

 

Kontakta oss