Om Workz

Workz idag

Workz är etablerade i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping/Linköping. Även övriga Sverige hanteras från dessa orter. Vi är organiserade för att vara nära både kund och medarbetare, och har kontakt i princip varje vecka för avstämningar, träningar, utvecklings-möten eller annat.

workz-idag