Verksamhetsutveckling

Kundservicechefens stöd

Vi vet att en kundservicechef har välfyllda dagar. Det händer mycket varje dag och är svårt att hinna med all utveckling som borde ske. Att dessutom ha koll på hur omvärlden förändrar sig finns det lite tid till. Workz hjälper till med utvecklingen av specifika funktioner som kvalitetsmetoder, bemanningsplanering, nyckeltal och kanalval. Vi har partners som ligger i framkant när det gäller stödsystem för automatisering och ai-teknik.

Hälsocheck - hur mår er kundservice?
Hur ofta har ni möjlighet att jämföra driften av er kundservice med liknande verksamheter. Vet ni vad som fungerar bra och inte? Vad är de smarta vägarna till utveckling, och hur prioriterar jag mellan dem? Workz Hälsocheck är ett program där ni snabbt får en kontroll av många olika områden inom kundservice. Genom att analysera inhämtad information presenteras en prioriterad åtgärdslista med förväntade effekter. Affärs-, drifts- och kvalitetsmål, kundkanaler, prognoser och bemanningsproblematik, ärendefluktuationer och kvalitetssystem är några av de områden som gås igenom, analyseras och benchmarkas.

Vägen mot framtidens kundservice - en ny strategi
Kundservice förändras inte så lätt. Många av dagens avdelningar drivs med ett klassiskt synsätt; många ärenden, mycket personal, toppar och dalar, kpi:er som är svåra att påverka, och sedan mycket teknik som förhoppningsvis höjer effektiviteten. Så har man alltid gjort. Men vilket tydliga uppdrag har egentligen kundserviceavdelningen på just ert företag? När uppdraget är otydlig, är det svårt att ha en linje i sin utveckling. Workz har hjälpt många företag att sätta nya färdriktningar, förtydliga kundservicens verkliga uppdrag, och utvecklat strategierna för att uppnå rätt resultat.

workz-verksamhetsutveckling