Verksamhetsutveckling

Vi hjälper dig att ta nästa steg

En bättre kundservice handlar inte enbart om kunnig personal. Allt ifrån operativa arbetsmetoder till olika strategiska vägval avgör såväl kundtillfredsställelse, direkta kostnader och lönsamhet. Vi vill hjälpa er bli bättre.

 

verksamhetsutvekling.jpg

Operativt stöd

Av erfarenhet vet vi att en kundservicechef har välfyllda dagar. Det kan vara svårt att hinna med all utveckling som borde ske, och ha koll på hur omvärlden förändrar sig. Vi hjälper dig såväl med enskilda delar som med att ta ett helhetsgrepp kring din avdelning. Vi analyserar och utvecklar verksamheten när det kommer till ekonomi, bemanning och stödsystem. Vi optimerar ärendevolymer, schemaläggning och arbetsuppgifter samt förbättrar era metoder för medlyssning och feedback. Vi fungerar även som bollplank och erbjuder workshops och kompetensprogram för att kundtjänstchefer och teamledare ska känna sig trygga i sina roller.

Strategiutveckling

På strategisk nivå hjälper vi företagsledningar med beslutsunderlag om den framtida kundservicen. Vi kopplar kundservicestrategierna till företagets övriga mål och utveckling och berättar gärna för- och nackdelar med olika lösningar.

Entreprenadtjänst

Vid en entreprenadlösning erbjuder vi ett totalt kundserviceansvar inklusive organisation, ekonomi, bemanning, stödsystem och arbetsmetoder. Våra uppdragsgivare får en garanterad leverans till en tydlig kostnad. 

Ta första steget!

Kontakta oss så kan vi prata om dina behov och utmaningar inom verksamhetsutveckling.

 

Kontakta oss