Vår syn på kundservice

Över trettio års erfarenhet

Vi tar kundservice på allvar. Vi vet att ett företags framgång kraftigt kan påverkas genom en bra kundupplevelse och en väl fungerande kundserviceavdelning. Kundservicepersonalen ska arbeta där för att de passar för yrket. Kundtillfredsställelse är på riktigt en ledstjärna, men måste också gå att översätta till långsiktig tillväxt och lönsamhet. Ett uttalat mål är att delta och bidra till utvecklingen av framtidens kundservice. Personalen, koncepten, processerna, tekniken och inte minst affären – förbättringspotentialen är stor i alla delar.

workz-var-syn-pa-kundservice