Är AI slutet för mänsklig kundservice?


 Det korta svaret: nej.

Den automatiserade utvecklingen oroar många och rädslan för en framtid där människor inte längre behövs på arbetsmarknaden är påtaglig. Men istället för att se på AI och maskiner som ett hot borde vi börja se på dem som naturliga teammedlemmar, som gör att vi människor kan och får utrymme att

utvecklas och vidareutbildas. För vi behövs. Särskilt när det kommer till kundservice.

Men den nya teknologin kommer att ställa krav på alla. Särskilt på dig som är chef. Du kommer att behöva vara den första som lär dig om maskinteknik, individuell utveckling och arbetsplatsutveckling. Framtiden handlar om att maskiner och människor arbetar tillsammans, sida vid sida, och du måste veta hur du bäst leder dem båda.

Men hur och med vad ska du börja? Ett första, och väldigt enkelt, steg är att läsa del 1 av 3 i vår guideserie på ämnet. I den går vi bland annat igenom hur du möter de nya tidernas krav på dig själv och dina anställda.

Lästid: ca 5 minuter

Med vänliga hälsningar Jonas Norén VD. Workz

Topics: Kundservice, försäljning, Guide, bättre ekonomi, intäkter, CSAT, öka försäljningen, rekrytering, Bemanning, framtidens personal, framtidens kundservice, gamifiering, customer experience