Att investera i medarbetare är en kostnad som lönar sig

Att det är viktigt att jobba strategiskt med sin kundservice vet du redan. Särskilt om du vill ha bra ekonomi i den. Självklart kommer varje strategi och satsning med kostnader. Vissa av dem är helt enkelt nödvändiga för att bli framgångsrik och därmed öka sin lönsamhet.

Investera i medarbetare

Att investera i sina medarbetare är just en sådan. Trots det drivs i dag de flesta kundserviceavdelning med målet att minimera kostnader. Kostnadsmedvetenheten genomsyrar hela avdelningen på ett negativt sätt, bland annat genom att ge de anställda minimilöner, kort utbildning och enkel styrning efter tydliga instruktioner. Deras arbete kan närmast liknas med förutsättningarna på en fabrik på 1960-talet. Det leder uteslutande till att personalen tröttnar på sina jobb och även på att ge en bra service. Att det är så kan vi se på snittet för kundserviceanställningar. Många avdelningar vittnar om en personalomsättning på fem procent och i vissa fall är det så illa som att 100 procent av personalen byts varje år.

Satsa på kvalitet

Genom att satsa på kvalitet får du trygga medarbetare som trivs och stannar i sina roller. En viktig del i detta är att se till att kundservicepersonalen, företagets främsta ambassadörer, har samma möjligheter som övrig personal att stärka varumärket. En kundservicemedarbetare ska ha befogenhet att kunna agera för att kunna lösa ett ärende. För att det ska vara möjligt måste medarbetare ges rätt kunskap, träning och ha mandat att fatta egna beslut.

I Workz guide till bättre ekonomi ger vi tips på hur du kan förbättra lönsamheten i din kundservice och resten av företaget.

Läs alla 12 tips här.