Bemanning för bättre kundservice

Bemanning är kundservice viktigaste fråga

Det handlar om att ha rätt person, med rätt kompetens och rätt inställning på plats vid rätt tillfälle. För att uppnå det måste man ha bra kontroll på såväl vilka profiler man behöver till sin kundtjänst och hur de agerar i mötet med kunden men också på hur kunderna kontaktar kundtjänsten och vilka aktiviteter som driver kontakterna.

Vi på Workz har erfarenhet av alla dessa delar och hjälper er såväl med att få struktur på era processer som att fylla dem med rätt människor med rätt kompetens.