Checklista för rekrytering, fas 1: förberedelser

En noggrant förberedd rekrytering kommer att spara tid, pengar och undvika sidospår. Dessutom säkerställer förberedelserna att kandiaterna uppfattar er som seriösa och får en god upplevelse av hela rekryteringsprocessen, oavsett om de får jobbet eller inte.  

 • Tracka vilka egenskaper som avgör framtida prestation
 • Ta fram plan för rekryteringsprocessen, baserad på om ni ska rekrytera själva eller ta hjälp av specialist. 
 • Sätt upp en tydlig tidplan för processen
 • Säkerställ vilka personer som ska vara involverade under intervjuarbetet
 • Fastställ frågor och kalibrera frågor/svar mellan intervjuare
 • Identifiera skall-krav respektive ”nice-to-have”
 • Avsätt tillräckligt med tid för att genomföra intervjuer
 • Om ni ska testa kandidater, identifiera vad ni vill mäta och hur ni gör det
 • Identifiera om ni ska kontrollera något annat via test, till exempel språk, system, belastningsregister
 • Förbered ett tydligt erbjudande för lämpliga kandidater
 • Ta fram texter och bestäm kanaler för annonsering
 • Identifiera vilka mål som bör sättas

Ladda ner hela checklistan här.

Topics: Kundservice, Guide, rekrytering, kundservivce