En ettåring ömsar skinn

Uppe och rullar

Många uttryck passar in för att beskriva statusen för vår nya satsning med Workz. Att vi redan är större än många konkurrenter i branschen är kul men inget mål i sig. Vi är på en resa och den är verkligen i sin linda. Vi vill utveckla kundservice i Sverige till att bli mer professionell, mer kostnadseffektiv och med en väldigt mycket bättre service till kunder av alla typer. Med ett första års bra omsättning och en sund men viktig vinst i ryggen, tar vi nu nya kliv framåt i utvecklingen. 

Etablerade i branschen

Den första kullen kundservicemedarbetare har certifierats efter ett års träning och utveckling. Försäljningen har förstärkts med nya medarbetare och den lilla ledningen och administrationen har flyttat två portar från Stadsgården 10 till Stadsgården 6. Nu har vi Gondolen i samma trapphus. Och sist men inte minst börjar vår digitala framtoning ta form till såväl strategi som innehåll och kanaler, därav även en ny hemsida som just är publicerad.

Vi är på banan

All kommunikation sker nu i vårt Hubspot-verktyg och förhoppningsvis kommer vi att attrahera och bjuda både kunder och personal på intressant material framöver. Glada och ledsna tillrop och övriga kommentarer uppskattas mycket.

Vi hörs och ses.