Frukostseminarium - Arlanda Express förändringsresa

Nu kommer ett nytt lärorikt seminarium om bättre kundservice fyllt av tips och lärdomar.  Denna gång har vi nöjet att lyssna på hur Arlanda Express förändrade sin kundservice systematiskt och efter en tydlig målbild.

Från att ha haft avdelningen outsourcad tog de steget och byggde upp kundservicen i egen regi. På detta sätt fick de full kontroll och kunde driva förändringsarbetet helt efter sin egen agenda. Genom att satsa på personalen, arbetsmiljön och ledarskapet nådde de mycket bra resultat.

Under seminariet kommer Mia Lindström, Kundservicechef, och Jeanette Kiarashi, Teamledare, att berätta om Arlanda Express resa som har lett till helt nya nivåer av kundnöjdhet. 

Seminariet vänder sig till alla med arbetsledande befattningar inom kundservice-organisationen.  Du kommer att få ta del av:

  • Utgångsläget, en splittrad avdelning med långa hanteringstider
  • De strategiska vägvalen
  • Förändringsarbetet, hur det gick till i praktiken
  • Personalen, hur hitta rätt 
  • A och O i ledarskapet inom kundservice
  • Hur kan arbetsmiljön utvecklas för kundservice
  • Summering av framgången

Bjud dig själv och dina medarbetare på en lärorik morgon, anmäl dig direkt!

Tid: Onsdag den 16 juni 2023 kl. 8.00-9.00

Kaffe och smörgås serveras 7.30-8.00

Plats: Workz, iOffice, Kungsgatan 60, Stockholm

OBS, antal deltagare är begränsat!

Anmäl dig här!

 

Topics: Workz, Kundservice, medarbetare, kundservicechef, personalutveckling, bättre ekonomi, Bättre Personal,, bättre kundupplevelse, Bemanning, Personal, kundservice, utbildning, framtidens personal, framtidens kundservice, upplevelse