Fullsatt frukostseminarium med COPC!

Datadriven kundservicestyrning och globala benchmarks. Det är ett par av de områden som Workz frukostseminarium bjöd på den 20 oktober. Gästföreläsare var Fredrik af Klercker, Head of Vendor management & Performance indicators på COPC inom EMEA. Vi fick alla svar på hur man ska mäta kvalitet, vad kvalitet i kundservice är och hur många av toppresterarna som jobbar med sin utveckling.

Intressanta iakttagelser är att NKI bör användas för att mäta kundservicen i sig, och att NPS passar bättre till att mäta mer övergripande. Att lösningsgrad är den viktigaste parametern för att driva hög kundtillfredsställelse känner de flesta till. Men att lösning i sig är viktigare än lösning i första kontakten kanske inte alla tänker på.

Sammanfattningsvis en mycket givande morgon full med insikter om hur mycket mer data vi kan använda för att utveckla både vår kundservice i sig, och affärerna som påverkas och skapas därifrån.

Topics: Tips, Workz, Kundservice, försäljning, bättre ekonomi, lönsamhet, intäkter, kundupplevelse, öka försäljningen, framtidens kundservice, customer experience