Investera i dina medarbetare

I dag drivs de flesta kundserviceavdelningar med målet att minimera kostnader. Kostnadsmedvetenheten genomsyrar hela avdelningen på ett negativt
sätt, bland annat genom att ge de anställda minimilöner, kort utbildning
och enkel styrning efter tydliga instruktioner. Det leder uteslutande till att personalen tröttnar på sina jobb. Många avdelningar vittnar om 100 procents personalomsättning under ett år och har en personalomsättning på 7-8 procent per månad. Till det kommer ofta höga sjukskrivningstal.

Genom att investera i kvalitet får du trygga medarbetare som trivs och stannar i sina roller.

 Läs mer om detta i 7 steg till en bättre ekonomi i din kundservice 

Topics: Workz, bättre ekonomi, lönsamhet, öka försäljningen, bättre kundupplevelse, Bemanning, customer experience