Nöjda medarbetare ger nöjda kunder

När det kommer till kundserviceupplevelsen börjar och slutar allt med en människa, kundservicemedarbetaren som tar emot samtalet. Oavsett om han eller hon kan lösa kundens ärende, kommer kunden att uppleva servicen utifrån det bemötandet.

Det finns därmed inget viktigare än att skapa förutsättningar för glada och trygga medarbetare som kan, orkar och vill tillhandahålla god service. Matematiken är således enkel: glada kundtjänstmedarbetare är lika med glada kunder.

I en studie från professor Alex Edman på Wharton Business School konstateras att de företag som har mest nöjda medarbetare också är de företag som presterar bäst på marknaden. För att få tillhöra den skaran av företag måste du arbeta djupgående med HR-frågor och långsiktigt säkerställa att ditt företag är en plats att trivas på. Det innebär självklara saker som att se, uppmuntra och lyssna till sina anställdas behov.

Hög lön är inte en faktor

Höga löner och exklusiva förmåner är alltså inte nödvändigtvis det som gäller för att få gladare medarbetare. I stället handlar det om att låta medarbetarna känna att de kan och gör ett bra jobb, att de tillhör och bidrar. Det görs genom att kundservicechefen sätter tydliga mål, både för hela avdelningen men också per person, samt följer upp och visar uppskattning när målen nås.

Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta med bättre kundupplevelser?

Vi har tagit fram en guide där vi ger dig våra tio bästa tips på hur du lyckas med just detta.

Du laddar ner den gratis här.