Nyhetsbrev okt 2018

VÄLKOMMEN!

Hej, för dig som bryr dig om kundservice så försöker vi ge ut guider om relevanta områden med jämna mellanrum. Från och med nu kommer även ett nyhetsbrev att mailas till dig en gång i månaden. Här reflekterar vi snabbt på nyheter och ger direkta tips. Håll tillgodo!  

FRAMGÅNG BYGGER PÅ STRATEGI, ÄVEN INOM KUNDSERVICE

En kundservice utan en tydlig strategi är dömd att misslyckas. Den kommer att jobba kortsiktigt, släcka bränder och kosta mycket pengar. Men när man har jobbat igenom uppdraget med sin kundservice ordentligt, och skapat en plattform, är det ofta lätt att bygga långsiktighet och jobba med rätt saker. Det går då även att koppla ihop kundtillfredsställelsen från servicen med prognosticerad lojalitet och därmed framtida intäkter. Ett enkelt och snabbt sätt att belysa hur väl er kundservicestrategi fungerar är att genomföra tjänsten ”Hälsocheck Kundservice”. Inom några veckor får kundservice- och företagsledning en bild av nuläget samt en utvecklingsplan till framgång. Läs mer om ”Hälsocheck Kundservice” här.

iStock-519689648

AI, ROBOTAR OCH KUNDSERVICE

Utvecklingen går snabbt och det förutspås att hälften av kundservicejobben kommer att ersättas av automatiserade lösningar som på sikt är både billigare och bättre. Det gäller att följa utvecklingen noggrant och samtidigt vara medveten om att det normala förfarandet är att det tar lång tid i början, men när leverantörer har kommersiella lösningar så ökar takten dramatiskt snabbt. Visst finns det redan idag applikationer som fungerar relativt väl, men vår syn är nog att vi fortfarande är väldigt tidigt i livscykeln för ny teknik. Automatisering genom chattbotar ser vi oftare, men att använda AI-relaterad funktionalitet – där vi verkligen kan tala om att mänsklig intelligens ersätts – är det fortfarande ett antal år bort. Vi ger vår syn på vad man bör tänka på i samspelet mellan teknik och människa i ett antal guider. Klicka här om du vill läsa mer.

iStock-522150504

ATT SÄLJA PÅ KUNDSERVICE, MÅNGA HAR FÖRSÖKT MEN FÅ HAR LYCKATS

Att jobba med försäljning inom kundservice är både lätt och svårt. Lätt, tycker vissa, då det bara är att utbilda personalen och sen köra igång med ett bra erbjudande. Svårare om man ska göra det uthålligt och som en naturlig del av kundkontakten. Klart är att försäljning och utveckling av kundernas affärer kommer att vara betydande arbetsuppgifter i framtidens kundservice, inte minst när enklare serviceuppgifter och kundlösningar automatiseras i högre takt. Klicka här så kan du ladda ner ”Workz guide om säljande kundservice”.

MEDARBETARE PÅ WORKZ

En daglig energiinjektion får vi av Julia Duggal som jobbar som Account Manager på Workz. Hon är den att vända sig till när du behöver diskutera rätt personal till din kundserviceavdelning. Julia är utbildad gymnasielärare men föredrar att jobba med kundutveckling och affärer, du når henne på:   julia.duggal@workz.se.

image001

MÅNADENS FAKTA

80 procent av all kundservice drivs inhouse, dvs av företagen i egen regi, resterande del är outsourcad. Denna fördelning har gällt över 20 år och förändras väldigt lite. Intressant nog så stämmer den även såväl i Sverige som i övriga delar av västvärlden. Och, den stämmer även för antalet personer verksamma inom kundservice som för fördelningen av avdelningar i sig.

Topics: kundservicechef, personalutveckling, bättre kundupplevelse, kundservice på facebook, customer experience, kundservivce, chatbottar, ai i kundservice