Rekrytera och utveckla din kundservicepersonal bättre

Att jobba med kundservice är ett yrke som förpliktigar

Man ska inte bara vara världsmästare på att hantera merparten av sitt företags personliga kundkontakter, utan även vara väldigt stresstålig, snabbt kunna hantera många olika stödsystem samtidigt och under tiden vara en bra och hjälpsam kollega.

Hur gör man för att hitta rätt medarbetare efter de premisserna?

 Ofta har den som är ansvarig för kundservice en väldigt tydlig bild av vad som avgör en bra medarbetare. Problemet är dock att definition av bra skiljer sig åt väldigt mycket. När vissa förespråkar en hög arbetsförmåga och simultankapacitet, vill andra ha de som är bästa på att sälja och ytterligare andra vill ha de som är mycket självständiga och självgående. Är det möjligt att hitta dessa supermänniskor? Svaret är tyvärr nej, i alla fall i någon större omfattning.

Hur kan man då avgöra vad som är bra för just mig?

Den rätta vägen idag är att bestämma en s.k. kravprofil för just ditt företags kundservice, era egna förutsättningar, problem och värderingar. Vad vill du få ut av din kundservicepersonal? När du väl vet vad som behövs för att lyckas som medarbetare i din kundservice är det viktigt att mäta hur de sökande matchar din profil. Det gör du bäst genom specifikt anpassade arbetspsykologiska test.

Förutom att mäta de parametrar som du har identifierat som viktiga för den aktuella tjänsten, finns det faktorer som är intressanta för de flesta kundserviceavdelningar. Servicenivå, logiskt tänkande och problemlösning är kanske några av de mer självklara sakerna att titta på, men det finns även andra, minst lika viktiga faktorer att känna till om sin kandidat. Kontraproduktivt beteende är en sådan sak. Att testa detta redan tidigt i rekryteringsprocessen ger mervärde åt företag eftersom frånvaro från arbete, bedrägeri eller farligt beteende kan orsaka både stor skada och stora kostnader. Produktivitet och simultankapacitet är andra viktiga saker att titta på. Vidare kan det vara av stort värde att förutse anställningstid. En god inblick i om en anställd kommer att stanna kvar i organisationen gör att företag både kan minska sannolikheten för en hög personalomsättning och minska rekryteringskostnader.