Robotar i kundservice, en verklighet redan nu

Mer än femtio personer deltog på Workz frukostseminarium om framtidens kundservice. 

Som gästtalare have vi bjudit in Johan Toll från IPSoft, ett av de ledande företagen i världen inom automatiserad och AI-styrd kundservice.

Johan inledde med en jämförelse över vad människan och maskinen kan utföra för uppgifter idag, där den avgörande skillnaden är att maskinen hittills inte kan resonera och argumentera på samma sätt som människan, ej heller ta ansvar. Utvecklingen går dock extremt snabbt just nu, och om tio år kan det vara så att vi inte säkert kan veta om den som vi möter i korridoren är en människa eller en robot. Redan om drygt ett år så kommer 15 procent av alla kundserviceärenden att helt hanteras av AI.

Den digitala organisationen kommer att byggas som en hybrid mellan teknik och människor. Människorna kommer till allra största delen att finnas kvar - men med andra arbetsuppgifter. Och parallellt med att robotar tör över många enformiga och enkla uppgifter kommer människorna att få jobba med att upplärning och utveckling av kundrelationer.  

Kvaliteten och därmed kundtillfredsställelsen ökar då maskinerna gör "rätt" hela tiden, i obegränsad volym och dygnet runt. Inte minst på grund av skiftet från att vi idag får anpassa oss till mer eller mindre begåvade talsvar, vilka kommer att ersättas av svarande robotar som anpassar sig till oss.

Seminariet gav upphov till många såväl filosofiska som innovativa tankar och frågor. Från Workz sida kommer vi att följa utvecklingen noggrant, och anpassa våra tjänster därefter. Framtiden är extremt spännande... och samtidigt lite skrämmande. Fortsättning följer. 

Topics: kundservivce, chatbottar, ai i kundservice, cx