3 baksidor med hybridarbete inom kundservice

Vad är väl en dag på kontoret? Efterlängtad, tror vi.

Trots att allt fler pratar om att arbetet inte är en plats vi går till utan något vi gör och trots att allt fler sjunger hybrid- och distansarbetets lov finns det flera utmaningar med sådana upplägg. Särskilt när det kommer till kundservice.I vår senaste guide går vi igenom hybridarbetets 8 baksidor när det kommer till just vår bransch så att du som arbetar i, med eller ansvarar för kundservice kan ta ett välinformerat beslut när det kommer till hur ni bäst ska organisera er framöver. Ladda ner hela guiden här.

Här listar vi kortfattat 3 av de 8 invändningar som vi går igenom i guiden.

1. Svårt att agera snabbt på distans

Fungerar distansarbete för alla? Frågan är inte bara vem utan också vilka verksamheter som lämpar sig väl för hybrid- och distansarbete. Här är det inte så lätt som att säga att större, mindre eller vissa branscher lämpar sig bättre eller sämre, utan det handlar snarare om vad avdelningens verksamhet går ut på och hur den ligger i linje med ett digitalt arbetssätt.

När det kommer till kundservice är det inte främst tekniken som gör arbete hemifrån problematiskt. Här är det i stället stora behov av att snabbt kunna interagera med och få stöd från ledare och andra i teamet och att kunna tillskansa sig ny information i realtid som ställer till det.

För organisationer med en viss typ av kundservice kan den dagliga spontana interaktionen vara så viktig att det är rimligt att vika vissa dagar till att sitta på samma fysiska plats. Allt från morgonmöten till snabba omkastningar blir lättare och bättre.

2. Svårare att förbättra kvaliteten

Inom kundservice finns höga mål, mål som ska levereras på varje dag. Med det kommer också krav på att ständigt förbättra och utveckla sitt sätt att arbeta på. Ur denna aspekt mår en kundserviceavdelning bra av att sitta ihop. Det gör det enklare för ledningen att utveckla och förbättra kvalitet och effektivitet.

När en stor del av medarbetarna arbetar på distans blir det även svårare med kontroll och uppföljning i syfte att stötta kundservicemedarbetaren och hjälpa kunden. Det är helt enkelt svårt att bryta igenom på Team när det kommer till utveckling.

3. Ställer krav på bättre ledarskap

Att skapa engagemang, teamkänsla och känsla av tillhörighet är en stor utmaning när vissa är på plats och andra på distans. Det har fungerat mer eller mindre bra under dessa två år av undantagstillstånd, där alla inblandade har haft överseende med vissa brister, men om distansarbete ska bli det så kallade nya normala kommer det att krävas en helt ny typ av ledarskap. Ett ledarskap som, i ärlighetens namn, de allra flesta saknar. För hur många kan, med handen på hjärtat, säga att de klarar av att vara en närvarande coach och ledare för varje teammedlem utan att träffa dem eller se dem i arbete? Data och uppföljning är något som ligger oss varmt om hjärtat men även vi måste medge att vissa saker inte alltid syns i statistiken.

Vill du ta del av de resterande 5 invändningarna? Ladda ner hela guiden här.

Topics: Workz, Kundservice, personalutveckling, personal, Bemanning, framtidens personal, customer experience